Beladiri untuk Bela Bangsa
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

  1. Een nieuw lid verbind zich voor minimaal zes maanden aan Satria Muda Hoofddorp.
  2. De opzegtermijn is na deze zes maanden één maand.
  3. De inschrijving geschiedt op basis van de actuele prijzen.
  4. Het lesgeld kan jaarlijks geïndexeerd worden, indien nodig.
  5. Het verschuldigde lesgeld wordt maandelijks per automatische incasso van uw rekening afgeschreven.
  6. Restitutie van de lesgelden in enkel mogelijk in bijzondere omstandigheden en dient schriftelijk met opgaaf van reden te worden aangevraagd.
  7. De vereniging en onze instructeurs zijn niet aansprakelijk voor letsel ontstaan tijdens de lessen (dit geldt voor zowel binnen- als buitentrainingen) of voor vermissing/beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen.